بایگانی برچسب بهداشت روان

بهداشت روان

شناخت خویش و خویشتن پذیری

خویشتن پذیری,قطع مصرف,پذیرش دیگران,کمبود خویشتن پذیری,معتادان در حال بهبودی,خویشتن پذیری مشكل کمبود خویشتن پذیری، مشکل بسیاری از معتادان در حال بهبودی است. این نقص مرموز را به سختی می توان تشخیص داد و اغلب ناشناخته باقی می ماند.

راهکارهای کنترل اضطراب (بخش سوم)

راهکارهای کنترل اضطراب (بخش سوم) تجربه نشان داده است که یکی از درمان‌های موثر اضطراب عبارت است از رفتار درمانی شناختی که بر خودآگاهی و تغییر الگوهای فکری غیرواقعی مرتبط با اضطراب متمرکز می‌شود. دیگر روش‌های درمانی موثر عبارتند…

راه کارهای مبارزه با خستگی کاری

راه کارهای مبارزه با خستگی کاری خستگی، امر گریز ناپذیر انجام هر کاری است. اما می توان با آن مبارزه کرد و آن را از میدان به در کرد. وارد شدن خستگی در کار می تواند بر کیفیت و کمیت کار تاثیر بگذارد. از همین روی لازم است راه کارهای…

آموزش مراقبت فردی سالمند

آموزش مراقبت فردی سالمند سالمندی دورانی است که باید مراقبت از جسم و روان شدت بیشتری به خود بگیرد. در این نوشتار به بیان آموزش مراقبت فردی سالمند می پردازیم. با ما همراه باشید. آموزش مراقبت فردی سالمند…

راه های رسیدن به خودآگاهی

راه های رسیدن به خودآگاهی خودآگاهی مقدمه رسیدن به موفقیت است. اگر این خودآگاهی به درستی شکل بگیرد، انسان می تواند راه ها و مسیرهای درستی را برای رسیدن به موفقیت انتخاب کند. با ما همراه باشید تا برای شما از راه های رسیدن به خودآگاهی…

راه کارهای زندگی با همسر پارانوئید (بخش دوم)

راه کارهای زندگی با همسر پارانوئید (بخش دوم) افراد بدگمان، به خاطر شکاکیت غالبی که در بسیاری از افراد آنها دیده می شود، همسران ایده آلی برای زندگی نیستند. حال که شما با او ازدواج کرده اید، برای اینکه بتوانید زندگی با او را…