بایگانی برچسب بلوغ پسر

بلوغ پسر

تحولات زیستی- جسمانی دوران بلوغ (بخش دوم)

تحولات زیستی- جسمانی دوران بلوغ (بخش دوم) دوران بلوغ، مجموعه ای از تغییرات روحی و جسمی در انسان است. از همین روی این تغییرات اساسی زمینه تغییرات اخلاقی را در نوجوان پدید می آورد. از همین روی لازم است این تغییرات به درستی شناخته…

بخش بندی دوران بلوغ

بخش بندی دوران بلوغ برای بررسی شرایط و موقعیت افراد در مرحله ی بلوغ با توجه به آشفتگی های درونی نوجوان، صاحب نظران کوشیده اند تا آن مرحله را به بخش هایی تقسیم کنند. با ما همراه باشید تا با این بخش بندی ها و ویژگی های برخی از…

مهم ترین تحولات در دوران نوجوانی (بخش اول)

مهم ترین تحولات در دوران نوجوانی (بخش اول) نوجوانی دوران گذر از کودکی به جوانی است. از همین روی لازم است که در وجود انسان تحولاتی روی دهد و او را برای سختی های زندگی در بزرگسالی آماده کنید. در این نوشتار به برخی از مهم ترین…

آنچه باید در مورد دوران بلوغ بدانیم! (بخش اول)

آنچه باید در مورد دوران بلوغ بدانیم! (بخش اول) دوران بلوغ، یکی از دوران های خاص در زندگی انسان است که دارای ویژگی های خاصی می باشد. از همین روی لازم است والدین و مربیان برای تعامل بهتر با فرزندان خویش از این دوره آگاهی و اطلاع…

علائم روانی دوران بلوغ

علائم روانی دوران بلوغ شناخت دوران بلوغ و ویژگی های امری است که باید والدین و مربیان بدان آگاهی کامل داشته باشند و به گونه ای نیز فرزند و متربی خود را برای این دوران آماده کنند. در این نوشتار به بیان علائم روانی دوران بلوغ…