بایگانی برچسب الهم اغفر للمومنین والمومنات

الهم اغفر للمومنین والمومنات

اللهم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمين والمسلمات یعنی چه ؟

اگر کسی برای مؤمنین و مؤمنات طلب مغفرت کند، خداوند به عدد هر مؤمنی که از هنگام خلقت آدم تا قیامت خلق می ‏کند، برای او سه چیز در نظر می ‏گیرد؛ برایش حسنه می ‌نویسد و از گناهانش می ‌کاهد و بر مقامش می ‏افزاید.