عمل جراحی وازکتومی و رضایت همسر

0 4,222

پرسش :
هرگاه زوج بدون ضرورت پزشکی به قصد جلوگیری از تولید مثل به صورت موقت یا دایم درخواست عمل جراحی وازکتومی (بستن لوله منی‌بر در مرد) را داشته باشد:
۱٫ آیا رضایت زوجه برای اقدام به عمل جراحی مذکور لازم می‌باشد؟
۲٫ در صورت عدم رضایت زوجه، مسؤولیت پزشک اقدام کننده چگونه است؟

پاسخ :
در فرض سؤال اجازه و رضایت زوجه شرط نیست، و اقدام پزشک با درخواست مرد مانع ندارد.
منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر مقام معظم رهبری)، نشر قضا، قم، چاپ اول، ۱۳۹۰

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود