فرق بین مجتهد و مرجع تقلید

0 3,897

مجتهد کسی است که می تواند حکم خدا را از کتاب و سنت استنباط کند. از بین مجتهدین کسانی می توانند مرجع تقلید باشند که دارای شرائط ویژه ای باشند.

سوال

فرق مجتهد با مرجع تقلید از نظر تشیع چیست؟

پاسخ

مجتهد کسی است که می تواند حکم خدا را از کتاب و سنت استنباط کند[i]. از بین مجتهدین کسانی می توانند مرجع تقلید باشند که دارای شرائط ویژه ای باشند.

یعنی از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد. و نیز بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد[ii].

 [i]توضیح­ المسائل مراجع ج1 مسئله1.

 [ii]همان مسئله 2.

 

منبع: پایگاه حوزه

-
-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود