آیا شکستن روزه غیر ماه رمضان قضا و کفاره دارد ؟

0 3,888

روزه غیر ماه رمضان چند قسم است: روزه مستحبی,روزه نذری,روزه قضای ماه رمضان,روزه قَسَم

سوال

من در رساله های مختلف و توضیح المسائل فقهای مختلف خوانده ام که یک شخص می تواند روزه اختیاری هایش را هر وقت خواست بشکند. آیا این بدان معناست که اگر کسی روزه اختیاری اش را بشکند، هیچ کفاره و قضایی ندارد؟ بخاطر خوردن نوشیدن و یا آمیزش جنسی؟

پاسخ

روزه غیر ماه رمضان چند قسم است:

روزه مستحبی؛ اگر کسی روزه مستحبی بگیرد واجب نیست آن را به آخر رساند بلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبل کند و در بین روز افطار نماید.[1]

روزه نذری؛ اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد چنانچه در آن روز عمدا روزه خود را باطل کند باید یک بنده آزاد نماید یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد[2]،. ولی اگر نذر مطلق باشد می تواند در روزی که قصد کرده روزه بگیرد، افطار نماید چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر.البته روزه عهدی هم مثل نذری است.[3]

روزه قضای ماه رمضان؛ کسی که قضای روزه ماه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمدا کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، باید به ده فقیر هر کدام یک مُد که تقریبا ده سیر است، طعام بدهد و اگر نمی تواند، بنابر احتیاط واجب باید سه روز پی در پی روزه بگیرد.[4]

قضای روزه معین غیر ماه رمضان؛ اگر قضای روزه معین را گرفته باشد، احتیاط واجب آن است که بعد از ظهر روزه را باطل نکند.[5]

روزه قَسَم؛ اگر قسم بخورد که روز معینی را روزه بگیرد، چنان چه عمدا مخالفت کند و آن روز را روزه نگیرد، باید کفاره بدهد. یعنی یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند، باید سه روز روزه بگیرد.[6]

[1]– توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله 1748.

[2]– همان، مسئله 1672.

[3]– همان، مسئله 2669.

[4]– همان، مسئله 1687.

[5]– همان، مسئله 1701.

[6]– همان، مسئله 2670.

منبع: پایگاه حوزه

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود