لزوم شرکت در انتخابات

0 3,708

شرکت کردن در اموری که سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی جامعه ما به آن وابسته است، امری است که عقلاً لازم به نظر می رسد.

سوال

براساس چه اصلی، شرکت در انتخابات لازم است؟

پاسخ

شرکت کردن در اموری که سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی جامعه ما به آن وابسته است، امری است که عقلاً لازم به نظر می رسد. البته این در صورتی است که در فضایی سالم و به دور از بازی های سیاسی و استکباری صورت بگیرد و دین مبین اسلام مشارکت در سرنوشت جوامع اسلامی را لازم و غیرقابل اجتناب می شمارد.

منبع: پایگاه حوزه

-
-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود