انتخابات و تشخیص اصلح

0 3,710

در نهایت تشخیص اصلح به عهده خود شخص است و اگر کسی را اصلح تشخیص داد می تواند بر همان اساس عمل نماید.

سوال

در انتخابات تشخیص شخصی که اصلح است، بر عهده کیست؟

پاسخ

در نهایت تشخیص اصلح به عهده خود شخص است و اگر کسی را اصلح تشخیص داد می تواند بر همان اساس عمل نماید.

منبع: پایگاه حوزه

-
-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود