سینه زنی شیعه در محرم

0 3,714

سینه زنی نشان محبت و عشق است آیا گریه یعقوب برای یوسف به حدی که چشمانش کور شد، بدعت است و آیا حسین بن علی برای پیامبر ما از یوسف برای یعقوب عزیزتر نیست

سوال

چرا شیعه در محرم به خود به سر و سینه خود ضربه می زند و گریه می کند؟

پاسخ

سینه زنی نشان محبت و عشق است آیا گریه یعقوب برای یوسف به حدی که چشمانش کور شد، بدعت است و آیا حسین بن علی برای پیامبر ما از یوسف برای یعقوب عزیزتر نیست و آیا ما به حدی گریه کرده ایم که چشمانمان کور شود و آیا دستور قران موده فی القربی نیست. چگونه می شود ذی القربای پیامبر را دوست داشت و در عزای آنها گریه نکرد و سینه نزد.

منبع: پایگاه حوزه

-
-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود