قضا و قدر در تصمیم انسان

0 7

تاریخ انتشار : 1385/9/23

بازدید : 995

منبع: پایگاه حوزه
سوال

آیا انسان می تواند تمام اشتباهات خود را به گردن قضا و قدر بگذارد؟

پاسخ

تقدیر و قضا و قدر منافات با انتخاب و گزینش صحیح ندارد چون ما یک قضا و قدر نداریم که جاده انتخاب را یک طرفه کند بلکه ما دارای مجموعه ای از قضا و قدرها هستیم که در انتخاب هر کدام آزادی اراده و انتخاب داریم.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود