مراتب شناخت

0 3,709

همه واقعیت و هستی نه همین است که ما با چشمان و دیگر حواس خود درک می کنیم بلکه مراتب شناخت و معرفت بسیار بیشتر از این خواهد بود.

سوال

آیا ما با حواس خود می توانیم به واقعیت برسیم؟ با یقین قلبی چطور؟

پاسخ

همه واقعیت و هستی نه همین است که ما با چشمان و دیگر حواس خود درک می کنیم بلکه مراتب شناخت و معرفت بسیار بیشتر از این خواهد بود. مثلاً راجع به برزخ ما یک حدیث را ملاحظه می کنیم و معنای آن را هم به درستی دریافت می کنیم. این مرتبه ای از شناخت است ولی واقعاً ما حقیقت برزخ را چنان چه که باید و شاید فهم نکرده ایم. ولی آنان که بر اثر یقین قلبی به رؤیت و مکاشفه برزخ راه می برند آن را به گونه دیگر فهمیده و در می یابند که البته خود آن هم مراتبی دارد. ببینید یک مثال محسوس معنا را روشنتر می کند مثلاً شما یک کتاب یا جزوه و مقاله در مورد غار علیصدر همدان می خوانید، اطلاعاتی را بدست آورده اید. این مرتبه ای از شناخت است ولی در مرتبه دیگر تصاویر و عکسهای زیبایی از این غار مشاهده می کنید این مرتبه دیگر است و یک بار هم یک فیلم سیاه و سفید از این غار مشاهده می کنید این هم یک نوع معرفت خواهد بود و بار دیگر یک فیلم رنگی و جالب از او ملاحظه خواهید کرد و دست آخر خود شما در یک روز تابستانی به این شهر سفر کرده و به غار علیصدر می روید و با چشمان سر خود این امر ملموس و طبیعی که متعلق علمهای گذشته شما بود ملاحظه می کنید که مسلماً این مراتب بسیار متفاوت خواهند بود حال مثلاً در مورد برزخ هم شما گاهی حدیثی و ادله عقلی را ملاحظه کرده اید و گاهی در این زمینه خوابی دیده اید و زمانی خود به آن وادی گام نهاده اید البته این مورد با مثال ملموسی که آورده شد قهراً تفاوتهایی جدی دارد و تنها جهت تقریب ذهن آن مثال آورده شد.

منبع: پایگاه حوزه

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود