قرآن، آخرین کتاب آسمانی

0 3,746

قرآن تمام معارف مورد نیاز بشر را که خود بشر نمی توانسته است حداقل کامل و سالم تحصیل کند برای بشر آورده است.

سوال

چرا بعد از قرآن دیگر کتاب آسمانی تا روز قیامت نمی آید؟

پاسخ

الف: قرآن تمام معارف مورد نیاز بشر را که خود بشر نمی توانسته است حداقل کامل و سالم تحصیل کند برای بشر آورده است. ب: قرآن از گزند حوادث مصون مانده است ج: معلمان برای قرآن حدود ۳ قرن نصب گشتند تا از حیثیت آن دفاع کنند د: آخرین معلم قرآن در قید حیات است اگر چه در پرده غیبت است. با توجه این نکات تجدید نبوت و آمدن کتاب جدید وجهی ندارد.

منبع: پایگاه حوزه

-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود