حضرت زهرا و لقب نگار

0 3,714

در حالی که تمام القاب حضرت زهرا عربی است. لذا چنین لقبی در منابع تاریخی برای آن حضرت ثبت نشده است.

سوال

آیا نام نگار از القاب حضرت زهرا است؟ معنای آن چیست؟

پاسخ

نگار واژۀ فارسی به معنای نقش، نقاشی، نقشی که از حنا بردست و پای محبوب کنند، تحریر، بت و صنم، معشوق، محبوب و … است.[i]

در حالی که تمام القاب حضرت زهرا عربی است. لذا چنین لقبی در منابع تاریخی برای آن حضرت ثبت نشده است. البته در طول اعصار و قرون، در اشعار شاعران مدیحه سرا، القابی مانند گل یاس، نیلوفر و… برای حضرت زهرا از باب تشبیه ذکر کرده اند، که این غیر از القابی است که در زمان خود حضرت او را خطاب می کردند.

[i] فرهنگ معین

منبع: سایت اسلام کوئیست

-
- -
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود