فرق حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی

0 3,729

بین حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی هیچ گونه تفاوت ماهوی و اساسی وجود ندارد، تنها مسأله ای که وجود دارد این است که حکومت اسلامی در صدد بیان ماهیت حکومت است

سوال

این که می گویند حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی که امام پایه گذاری کرده اند متفاوت است -و از آن سوء استفاده سیاسی می کنند- از نظر امام درست است؟

پاسخ

بین حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی هیچ گونه تفاوت ماهوی و اساسی وجود ندارد، تنها مسأله ای که وجود دارد این است که حکومت اسلامی در صدد بیان ماهیت حکومت است و منظور از آن حکومتی است که نظام های مختلف آن اعم از سیاسی، حقوقی و اقتصادی، مطابق و منبعث از منابع و آموزه های اسلامی باشد. اما جمهوری اسلامی بیشتر نظر به “ساختار” حکومت اسلامی دارد که در شرایط زمانی خاص (مانند عصر حاضر) بهترین و مناسب ترین شکل و قالب برای تحقق آن آموزه های اسلامی و دینی است.

از مجموع آنچه در متون و منابع معتبر دینی در باب دولت و حکومت آمده است، چنین برمی‏آید که اسلام بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی با جزئیات مشخص اصرار ندارد، بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که آن چارچوب در درون خود تغییرات، تطورات و اشکال متعدّد و متنوعی را پذیرا می‏شود. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می‏کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. از آن چارچوب کلی و کلانی را که اسلام برای حکومت معرفی کرده به “حکومت و نظام اسلامی” تعبیر می‏شود.[۱]

بنابراین تفاوت بین حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی از نوع تفاوت بین محتوا و قالب است. حکومت اسلامی محتوا و ساختار درونی را مشخص می کند و جمهوری اسلامی، قالب و شکل اجرایی این ساختار درونی است.

نظر امام قُدّس سرّه الشریف از همان ابتدای انقلاب این بود که «شیوۀ حکومت» و «قانون اساسی» آن باید با نظر مستقیم مردم باشد به همه پرسی گذارده شود تا شیوۀ حکومتی خاصّی بر مردم تحمیل نشود بنا بر این برای تعیین نوع حکومت در روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ رأی گیری سراسری برگزار و با رأی بیش از (۹۸درصد) شیوۀ حکومتی « جمهوری اسلامی » توسط مردم تعیین گردید.[۲]

اما باید توجه داشت تا رسیدن به جامعۀ کامل اسلامی راه طولانی وجود دارد و تشکیل حکومت اسلامی با قالب جمهوری اسلامی، نقطۀ شروعی برای رسیدن به جامعۀ نمونۀ اسلامی با محوریت دستورات خداوند است.

[۱] با استفاده از نرم افزار پرسمان با اندکی تغییر.
[۲] با استفاده از سؤال ۱۸۱۷ (سایت: ۲۲۲۸).

 

منبع: سایت اسلام کوئیست

-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود