کتابهائی در سیر و سلوک

0 14

تاریخ انتشار : 1389/3/29

بازدید : 1188

منبع: پایگاه حوزه، شماره 16659
سوال

اسامی کتابهائی که در سیرو سلوک انسان را یاری می دهد مهمترین آنها؟

پاسخ

به یاد داشته باشید که هر کاری و هر راهی بدون راهنما و راهبر نمی شود اما ما کتابهائی را تیمنا به شما معرفی می کنیم:

1-تهذیب نفس وسیرو سلوک از دیدگاه امام خمینی رحمه الله

2-حریم قدس، مولف محمد حسن حسینی طهرانی

3-در آمدی بر سیرو سلوک ، دروس آیت الله مجتبی تهرانی

4-راهنمای گمشدگان در تزکیه نفس و مکراحل سیرو سلوک، مولف حسن مصطفوی

5-مصباح الشریعه از کلمات امام ششم صد باب در حکمت و معارف و سیرو سلوک،مولف حسن مصطفوی

6-رساله سیرو سلوک منسوب به بحرالعلوم سید مهدیبن سید مرتضی طباطبائی

 

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود