جایگاه حروف گچپژ در چینش ابجد

0 4,854

با سلام چه اعدای را به ترتیب جای چهار حرف فارسی (پ، ژ، چ، گ) در حروف ابجد جایگزین می کنیم ؟ ممنون اگر مرا رهنمایی نمایید.

سوال

با سلام چه اعدای را به ترتیب جای چهار حرف فارسی (پ، ژ، چ، گ) در حروف ابجد جایگزین می کنیم ؟ ممنون اگر مرا رهنمایی نمایید.

پاسخ

کاربر گرامی همانگونه که می دانید چینش ابجد حروف، متعلق به زبان عربی می باشد و در این نوع چینش هر حرف دارای ارزش عددی مشخصی می باشد، ولی برای این چهار حرف (گ چ پ ژ) جایگاهی در آن وجود ندارد لذا عددی هم نمی توان برای آن در نظر گرفت و بعبارتی می توان آن را صفر فرض کرد.
این چینش به تریب زیر می باشد:
ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد.

ابجد صغیر:
(الف =1)، (ب=2)، (ج=3)، (د=4)، (ه=5)، (و=6)، (ز=7)، (ح=8)، (ط=9)، (ی=10)، (ک=8)، (ل=6)، (م=4)، (ن=2)، (س=ساقط)، (ع=10)، (ف=8)، (ص=6)، (ق=4)، (ر=8)، (ش=ساقط)، (ت=4)، (ث=8)، (خ=ساقط)، (ذ=4)، (ض=8)، (ظ=ساقط)، (غ=4) .

ابجد کبیر :
(الف =1)، (ب=2)، (ج=3)، (د=4)، (ه=5)، (و=6)، (ز=7)، (ح=8)، (ط=9)، (ی=10)، (ک=20)، (ل =30)، (م=40)، (ن=50)، (س=60)، (ع=70)، (ف=80)، (ص=90)، (ق=100)، (ر=200)، (ش=300)، (ت=400)، (ث=500)، (خ=600)، (ذ=700)، (ض=800)، (ظ=900)، (غ=1000) .

مثال: علی=ع + ل + ی => 70+30+10=110

منبع: پایگاه حوزه، شماره 18949

-
-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود