جایگاه حروف گچپژ در چینش ابجد

0 3,718

سوال

با سلام چه اعدای را به ترتیب جای چهار حرف فارسی (پ، ژ، چ، گ) در حروف ابجد جایگزین می کنیم ؟ ممنون اگر مرا رهنمایی نمایید.

پاسخ

کاربر گرامی همانگونه که می دانید چینش ابجد حروف، متعلق به زبان عربی می باشد و در این نوع چینش هر حرف دارای ارزش عددی مشخصی می باشد، ولی برای این چهار حرف (گ چ پ ژ) جایگاهی در آن وجود ندارد لذا عددی هم نمی توان برای آن در نظر گرفت و بعبارتی می توان آن را صفر فرض کرد.
این چینش به تریب زیر می باشد:
ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد.

ابجد صغیر:
(الف =۱)، (ب=۲)، (ج=۳)، (د=۴)، (ه=۵)، (و=۶)، (ز=۷)، (ح=۸)، (ط=۹)، (ی=۱۰)، (ک=۸)، (ل=۶)، (م=۴)، (ن=۲)، (س=ساقط)، (ع=۱۰)، (ف=۸)، (ص=۶)، (ق=۴)، (ر=۸)، (ش=ساقط)، (ت=۴)، (ث=۸)، (خ=ساقط)، (ذ=۴)، (ض=۸)، (ظ=ساقط)، (غ=۴) .

ابجد کبیر :
(الف =۱)، (ب=۲)، (ج=۳)، (د=۴)، (ه=۵)، (و=۶)، (ز=۷)، (ح=۸)، (ط=۹)، (ی=۱۰)، (ک=۲۰)، (ل =۳۰)، (م=۴۰)، (ن=۵۰)، (س=۶۰)، (ع=۷۰)، (ف=۸۰)، (ص=۹۰)، (ق=۱۰۰)، (ر=۲۰۰)، (ش=۳۰۰)، (ت=۴۰۰)، (ث=۵۰۰)، (خ=۶۰۰)، (ذ=۷۰۰)، (ض=۸۰۰)، (ظ=۹۰۰)، (غ=۱۰۰۰) .

مثال: علی=ع + ل + ی => 70+30+10=110

منبع: پایگاه حوزه، شماره ۱۸۹۴۹

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود