تحریف در کتاب انجیل

0 3,709

تحریف در لغت به معنای تغییر و تبدیل است، و غرض اصلی ما از تحریف در اینجا، آن است که کتاب مقدس که شامل عهد قدیم و جدید می باشد، توسط افراد بشر مورد دستبرد واقع شده و مطالبی از آن حذف شده و مطالبی که اصلاً ربطی به کتاب آسمانی و الهی ندارد به آن اضافه شده است.

سوال

دلایل مربوط به ایجاد تحریف در کتاب انجیل را بیان کنید؟

پاسخ

معنای لغوی تحریف

تحریف در لغت به معنای تغییر و تبدیل است،[۱] و غرض اصلی ما از تحریف در اینجا، آن است که کتاب مقدس که شامل عهد قدیم و جدید می باشد، توسط افراد بشر مورد دستبرد واقع شده و مطالبی از آن حذف شده و مطالبی که اصلاً ربطی به کتاب آسمانی و الهی ندارد به آن اضافه شده است. بنابراین در کتاب مقدس، تحریف هم به زیادی و هم به نقصان رخ داده است.

دلایل تحریف کتاب مقدس

۱- حکم عقل

عقل سلیم، وجود پاره ای از گزاره های انحرافی در کتاب مقدس را، نشانه تردید ناپذیر تحریف در این کتاب می شمارد کهدر ادامه به مواردی از این گزاره های انحرافی اشاره می کنیم:

خدا در کتاب مقدس

خداوند در کتاب مقدس به صورت ضعیف، ناقص، ترسو، حسود و انسان واره توصیف و مساوی با حضرت عیسی دانسته شده است. به عنوان مثال، علّت منع آدم و حوّا از درخت ممنوعه و اخراج آن دو از بهشت، آن بوده که خداوند ترسیده بود که آدم با خوردن از میوه درخت ممنوعه، عارف به نیک و بد گردیده و از تمام جهات مانند خداوند گردد؛ یعنی حیات ابدی پیدا کند.[۲]

در عهد جدید، علّت مخالفت یهودیان با حضرت عیسی الوهیت وی دانسته شده است.[۳] در نامه پولس به فیلپیان، خدا و عیسی هم تراز و برابر معرفی شده است.[۴]حال با توجه به اینکه آموزه های فوق با قدرت، علم، حکمت الهی و غنای ذاتی پروردگار در تعارض می باشد و عقل سلیم نیز ساحت مقدس ربوبی را از نسبت های فوق مبرا و منزه می داند، پس چنین نسبت هایی ناشی از توهمات انحرافی انسانها است که به نام دین آسمانی قالب گردیده است.

پیامبران در کتاب مقدس

متأسفانه در کتاب مقدس نسبت های ضداخلاقی و ناروایی درباره پیامبران الهی مطرح شده است. به عنوان مثال: گفته شده که حضرت لوط، توسط دخترانش با شراب مست می شود و در نتیجه با دختران خود همبستر می شود تا از لوط نسلی به یادگار بماند.[۵]

یا حضرت ابراهیم به علّت ترس از جانش، زن خود ساره را که از زیبایی فوق العاده ای برخوردار بوده به عنوان خواهر خود در دربار فرعون معرّفی و به فرعون تزویج می کند که سرانجام فرعون از واقعیت مطلب مطلع می شود و ابراهیم را بخاطر اقدامش سرزنش می کند.[۶]

یا حضرت داود به خاطر پنهان نگهداشتن رابطه نامشروعش با زن «اوریاه رحتّی»، او را که از مجاهدان مخلص و پاکدل بوده است بر اثر یک توطئه به قتل می رساند و زن او را تصاحب می کند.[۷]

یا حضرت سلیمان بخاطر تمایل زنانش به بت پرستی، دستور ساخت و ساز بتخانه های متعدد را صادر می کند.[۸]

یا به حضرت عیسی نسبت داده اند که وی در اثر معجزه ای در یک مراسم عروسی، شرابی بسیار مست کننده تهیه می کند،[۹] در حالیکه شراب در کتاب مقدس تحریم گردیده است.[۱۰]

و یا به ایشان نسبت داده اند که وی پاهایش را با اشک زن خاطئه شستشو و با موهای او خشک می کرده است؛[۱۱] و نمونه های شرم آور دیگری که حکایت از تحریف خطرناک در کتاب مقدس دارد.[۱۲]

در حالیکه پیامبران الهی باید واجد صفات و اخلاقی باشند که ذرّه ای خدشه به امانت داری و صداقت آنان در پیام رسانی از جانب خداوند وجود نداشته باشد، امّا تصویر پیامبران الهی در کتاب مقدس آنچنان مخدوش و آلوده است که جای هیچ اطمینان منطقی، بر صداقت و درستکاری و امانت داری آنان باقی نمی ماند.

۲- قرآن کریم

قرآن کریم در آیات متعددی از تحریف آیین اهل کتاب سخن گفته است: به عنوان نمونه در آیه ۷۹ سوره مبارکه بقره آمده است:  «پس وای بر آنها که نوشته ای با دست خود می نویسند، سپس می گویند: «این، از طرف خداست.» تا آن را به بهای کمی بفروشند.  پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می آورند!» همچنین در آیات ۷۸-۷۵ سوره آل عمران و نیز آیه های ۱۵ – ۱۳  سوره مائده، سخن از تحریف، کتمان و نسیان آیات تورات و انجیل به اهل کتاب نسبت داده شده است.  از نظر قرآن، تنها تورات، زبور و انجیل کتاب الهی بوده است و اهل کتاب با تحریفات زیاد و نقصان در این کتاب های الهی راه انحراف از مسیر اصلی هدایت را باز کرده اند.

۳-سنت

در روایات اسلامی، یهود در دین حضرت موسی و پول سدر آیین حضرت عیسی مسیح، مسئول گمراهی و انحرافات معرفی شده اند.  بنابراین براساس روایات اسلامی پول سکه بیشترین سهم را در ترویج مسیحیت ایفا کرده است، مسئول انحرافات و تحریفات آیین مسیحیت می باشد. پس و یک هیک یهودی متعصب و دشمن سرسخت حضرت عیسی بوده است، بعد از واقعه تصلیب از در دوستی و ایمان به مسیحیت وارد شده و افکار مسموم و انحرافی و بت پرستی را در آیین مسیح وارد کرده است.

۴- شواهد تاریخی

عهد عتیق و تحریف

یهودیان، تورات را در میان تابوت مقدس می گذاشتند و از آن به شدّت مواظبت می کردند، تا اینکه در سال ۵۸۶ قبل از میلاد، بخت النصرپادشاه بابل، تمام سکنه فلسطین را به اسارت گرفت و تمام آثار یهود از جمله تابوت و تورات را نابود کرد و تمام میراث فرهنگی و معنوی یهود که در تابوت قرار داشت کاملاً محو و نابود گردید.

یهودیان تا پنجاه سال دیگر در اسارت بابلیان باقی ماندند. کوروش پادشاه ایران در جنگ بابلیان موفق شد که آنها را شکست داده و یهودیان را از اسارت رهایی بخشد و به آنان اجازه عودت به فلسطین داد.

یهودیان تنها در سال ۴۷۵ قبل از میلاد موفق شدند که تحت ریاست عُزیر اقدام به جمع آوری و تدوین عهدعتیق نمایند؛[۱۳] یعنی فاصله نابودی تورات و زمان تدوین مجدد آن «۱۱۱» سال می باشد، بنابراین طبیعی است که بسیاری از مطالب عهد عتیق در مرور این سالها فراموش گردیده و بسیاری از مطالب که عمدتاً متأثر از محیط بت پرستی بابل و عقاید مشرکانه ایران آن زمان بوده است، در تدوین مجدد عهد عتیق جا باز کند.[۱۴]

پس به صورت طبیعی، هیچ اعتبار منطقی و علمی برای عهد عتیقی که مجدد تدوین شدهو این که عیناً همان کتابی باشد که در ۱۱۱ سال قبل بوده است نمی ماند و استناد همین عهد عتیق به أنبیا و پیامبران قبل از حادثه بابل، کاملاً مشکوک و غیرقابل اطمینان است.

عهد جدید و تحریف

از میان اناجیل موجود، تنها انجیل متی قدیمی ترین انجیل تدوین شده است که تاریخ تدوین آن میان سال ۳۸ میلادی تا ۶۰ میلادی دور می زند.[۱۵]با توجه به اینکه زبان اصلی فلسطین و اطراف آن عبری بوده، باید انجیل متی هم به زبان عبری نوشته شود؛ امّا عجیب این است که انجیل به زبان یونانی تدوین شده است.

حالاگر انجیل متی ترجمه یونانی از زبان عبری است، نسخه اصلی زبان عبری آن کجا است؟ آیا ترجمه، دقیق است یا نه؟ مطابق با اصل نسخه است یا نه؟[۱۶]ولی متأسفانه همه این پرسشها پاسخ منطقی و اطمینان بخشی ندارد؛ زیرا که نسخه اصلی عبری متی در دسترس نبوده است.

از همین جا است که اصالت و وثاقت انجیل متی زیر سؤال می رود ودر حالیکه  سایر اناجیل، اعتماد و استنادشان به انجیل متی ختم می شود،[۱۷]هیچ استناد علمی و منطقی وجود ندارد که انجیل متی یونانی زبان، دقیقاً همان انجیلی عبری واصل باشد.

انجیل لوقا توسط شخصی تدوین شده است که هرگز مسیح را ندیده، بلکه تعالیم مسیحیت را از پولس گرفته، که او هم از حواریون مسیح نبود، بلکه بعد از حادثه تصلیب به مسیح گرویده است.[۱۸] انجیل مرقس نیز توسط یکی از شاگردان پطرس نوشته شده است. مرقس در تدوین انجیل خود از پطرس و انجیل متی متأثر بوده است.[۱۹]

انجیل یوحنا آخرین انجیل تدوین شده است که زمان تدوین آن قریب سال ۱۰۰ میلادی می باشد. یعنی ۳۰ سال پس از مرگ پولس، و یوحنای تدوین کننده انجیل همان یوحنای حواری نیست؛اگرچه مسیحیان بر این عقیده اند، امّا شخص دیگری که معروف به یوحنای شیخ بوده است چنین انجیلی را تدوین کرده است،[۲۰] و این انجیل مملو از مطالب غلوآمیز و از جمله الوهیت حضرت مسیح است.[۲۱]

بنابراین اولاً؛ نسبت این اناجیل به نویسندگان واقعی شان در حد حدس و گمان است. ثانیاً؛ در قرنهای نخست میلادی، حدود صد انجیل موجود بوده است، و از میان آن همه اناجیل، تنها چهار انجیل مورد قبول کلیسا واقع شده است.[۲۲]

انجیل برنابا به علّت اینکه سخن از بشارت بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله در آن است، و همچنین به علت این که فداء، تصلیب، تثلیث، الوهیت و فرزندی حضرت مسیح نسبت به خداوند را مردود شمرده است، توسط کلیسا کنار گذاشته شده است.[۲۳]

براساس نقل تفسیر المنار از پروفسور أکهارن آلمانی، مسیحیها در قرن دوّم، سه تا چهاربار اناجیل را تغییر و تبدیل داده اند. فرقه «ابیونیه» تنها به انجیل متی که نسخه وقت آن با نسخه فعلی آن کاملاً متفاوت است، اعتقاد داشته است. فرقه دیگری به نام «مارسیونیه»، تنها به انجیل لوقا اعتماد داشته است که نسخه آن در همان زمان غیر از نسخه موجود فعلی بوده است.[۲۴] بنابراین براساس شواهد تاریخی، برای انسان منصف و حق طلب وثاقت و اصالت اناجیل اربعه مورد تردید و ابهام قرار دارد.

نتیجه و جمع بندی

اعتبار کتاب مقدس، اعم از عهد عتیق و جدید از نظر عقلی و نقلی و نیز شواهد تاریخی و علمی مخدوش است به همین جهت نویسندگان آزاد اندیش در وجود حضرت عیسی و حضرت موسی علیهما السلام تردیدها کرده اند.[۲۵] بنابراین وجود تحریف در کتاب مقدس غیر قابل کتمان و انکار است و به حکم عقل ونقل و شواهد تاریخی کتاب مقدس به شدت مورد دستبرد منحرفین و دنیاپرستان واقع شده است. بنابراین، گزاره های خود ستیز و متناقض در کتاب مقدس، ناشی از تمایلات ضد الهی افراد منحرف است.

پی نوشت ها:

[۱] مرتضی الذبیدی، تاج العروس، ج ۱۲: ۱۳۶، ماده حرف.

[۲]کتاب مقدس عهد عتیق سفر پیدایش باب ۲: ۱۶ و ۲۵ باب ۳: ۳۴ـ۱.

[۳]همان عهد جدید، انجیل متی یوحنا باب ۱۰: ۳۸ـ۳۱.

[۴]همان رساله پولس به فیلپیان، باب ۲: ۱۱ـ۱۰.

[۵]همان عهد عتیق سفر پیدایش، باب ۱۹: ۳۸ـ۳۱.

[۶]همان، باب ۱۲: ۲۰ـ۱۲ و باب ۲۰: ۱۲ـ۲.

[۷]همان کتاب دوم سموئیل باب ۱۱: ۲۷ـ۲.

[۸]همان کتاب اول پادشاهان باب ۱۱: ۱۴-۱.

[۹]عهد جدید، انجیل یوحنّا، ب ۲: ۱۱ـ۱.

[۱۰]عهد عتیق، سفر لاویان، ب ۱۰: ۱۰ـ۹.

[۱۱]عهد جدید انجیل لوقاب ۷: ۴۷ـ۳۷.

[۱۲]برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به البیان تألیف آیت الله خوئی ترجمه صادق نجمی و هاشم زاده هریسی، ج اول، از ص ۹۰ الی ۱۰۰.

[۱۳]طباطبائی، المیزان، ج ۳، ص ۳۰۹.

[۱۴]توفیقی، حسین آشنائی با ادیان بزرگ جهان ص ۹۱ و ۹۲.

[۱۵]قاموس کتاب مقدس، پیشین، ۷۸۲.

[۱۶]المیزان، ج ۳، ص۵۲۲، همان.

[۱۷]مدرک سابق.

[۱۸]قاموس کتاب مقدس پیشین، ۳۳۱.

[۱۹]همان، ۷۶۱.

[۲۰]همان، ۹۶۵ـ۹۶۴.

[۲۱]توفیقی آشنائی با ادیان بزرگ جهان، ۱۴۸ پیشین.

[۲۲]المیزان، ج ۳، ۵۲۴، همان.

[۲۳]همان، ۵۲۵.

[۲۴]رشید رضا، المنار، ج ۶/۳۶.

[۲۵]المنار، ج ۶/۵۵، پیشین.

منبع: پایگاه حوزه، شماره ۲۶۶۳۸

-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود