تعبیر دیدن سرباز در خواب

تعبیر خواب
0 6,314

تعبیر خواب دیدن سرباز در خانه ، معنی دیدن سرباز در خانه در خواب ما چیست همگی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر

۱ـ دیدن رژه سربازان در خواب ، نشانه آن است که پس از افراط در اعمالی ناپسند و ترک آن اعمال ، به مقاماتی برتر از رقیبان خود دست می یابید .

۲ـ دیدن سرباز زخمی در خواب ، نشانه آن است که بدبختی دیگران به زندگی شما هم آسیب خواهد رساند .

۳ـ اگر خواب ببینید سربازی لایق هستید ، نشانه آن است که به آرزهای خود دست خواهید یافت .

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود