مجله اینترنتی

تعبیر دیدن جلسه در خواب

تعبیر خواب
0 2

1 دقیقه

جلسه
اگر خواب ببینید عضو یک جلسه هستید ، علامت آن است که به ثروت خود مغرور می شویدو با اعضای خانواده خود نامهربانی می کنید . نهایتاً پیشرفت چندانی نخواهید داشت .

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود