مجله اینترنتی

مهارت های شنیداری در کلاس درس (بخش دوم)

0 2

5 دقیقه

مهارت های شنیداری در کلاس درس (بخش دوم)

کلاس درس، یکی از مکان هایی است که شما بیش از اندازه به تمرکز حواس و مهارت های شنیداری نیازمندید. با ما همراه باشید تا در این موضوع بیشتر بدانید.

مهارت های شنیداری در کلاس درس (بخش دوم)
مهارت های شنیداری در کلاس درس (بخش دوم)

در یادداشت نویسی، کلماتی از قبیل معمولا، اغلب، خیلی، گاهی، را ، حذف نکنید، چون معنى اصلی جمله تغییر می کند.
 

۱٫آیا باید در کلاس یادداشت بنویسید؟

تصور این که یک جواب قاطع برای این سوال و در مورد تمام سخنرانی ها و کلاس ها وجود داشته باشد باعث سردرگمی و خطای زیادی می شود و هرگز نمی توان به این سوال جواب قاطعی داد، چون موضوعات تحت عنوان های مختلف رده بندی شده است و با هم تفاوت زیادی دارد.
 
مثلا بازی گلف و بولینگ هر دو ورزش است ولی تمام تمرین های لازم برای کسب ورزیدگی در یکی از آنها برای دیگری ضروری نیست. با یک چشم به توپ نگاه کردن در بازی گلف خوب است ولی در بولینگ، بازی کسی را بهتر نمی کند. در مطالعه هم وضع همین طور است. در هر درس باید هدف خود را مشخص و سعی کنید مهارت های لازم و مخصوص را برای یادگیری آن به دست آورید.
 
در بعضی دروس یادداشت برداشتن ضروری است ولی در برخی دیگر چنین نیست. اگر معلم همان متن کتاب را تکرار کند، احتیاج به یادداشت نیست، چون مطالب آماده و در اختیار شماست. در صورتی که معلم قضیه و ایده های جدیدی را بیان کند یادداشت برداری حتما ضروری خواهد بود، تا بتوانید موضوع درس را خوب دریابید. هیچ وقت در سخنرانی ها و نیز هنگام خواندن کتاب، به علت درک با دانستن مطلب در همان موقع تصور نکنید احتیاج به یادداشت ندارید. درک ایده ها، هنگامی که سخنران ماهری آنها را بیان می کند، چیز دیگری است و فهمیدن آنها بعد از سخنرانی چیز دیگر.
 

۲٫برای بهره مندی کامل از بعضی کلاس ها، تهیه ی یادداشت های زیادی لازم است.

 در صورتی که مسایل مهم به طور ساده بیان شود، به راحتی به یاد خواهد آمد، مشروط بر این که شنونده با دقت گوش کرده باشد. این عقیده ای است که، دست کم، اکثر ما قبول داریم، این شیوه ی ساده گویی و تکرار مکررات در تبلیغات هم به کار رفته و نتیجه بخش بوده است. در سخنرانی ها اگر مسایل به طور ساده و مکرر بیان شود نیازی به یادداشت ندارد، ولی همه ی سخنرانی ها مانند تبلیغات و بحث و مکالمه نیست.
 
آیا می توان پس از یک بار خواندن سریع کتاب پیچیده ای آن را به خوبی به یاد آورد؟ این عمل یک شاهکار است و جز اعجاز چیز دیگری نمی تواند باشد. با این وصف، اغلب ما سعی می کنیم چنین عملی را در مورد سخنرانی در کلاس هایی انجام دهیم و پس از آن که نتوانستیم چیزی از آن را به خاطر آوریم مأیوس می شویم. چرا ما می خواهیم همان کاری را که با کتاب می کنیم در مورد سخنرانی هم به کار بریم؟
 
برای انتقال مفهوم کلمات، از طریق چشم یا گوش هیچ معجزه ای لازم نیست. وقتی برخی موضوعات تازه و پیچیده، حاوی اطلاعات جدید، در یک سخنرانی ارائه می شود نباید انتظار داشت آنها را با یک بار شنیدن به راحتی به یاد آورد و موارد استفاده ی آنها را دریافت. برای موفقیت، باید آنها را مرور و با دقت مطالعه کنید و به همین سبب احتیاج به یادداشت نویسی دارید.
 

۳٫هر چه را که با عقاید و افکار شما مغایر و به نظرتان غیر عادی است، یادداشت کنید.

مطالبی که با عقاید و افکار شما مغایرت دارد به راحتی فراموش یا سوء تعبیر شده و نادیده گرفته می شود. مدارک تجربی و تحقیقی فراوانی این موضوع را تأیید می کند. مثلا عده زیادی از دانشجویان دانشکده پس از استماع یک سخنرانی ده دقیقه ای، درباره ی عقاید موافق و مخالف یک موقعیت سیاسی معروف، امتحان دادند.
 
پرسشنامه ها نشان داد که بعضی از آنها از موضوع بحث خوششان آمده بود ولی بقیه مخالف آن بحث بودند. هر دو گروه قسمت هایی را که با عقایدشان وفق می داد، بهتر به یاد می آوردند. محصلین طرفدار (موافق) به سوال هایی که با نظرات آنها سازگار بود جواب داده بودند، در حالی که شاگردان مخالف بیشتر به سوال هایی که علیه آن بحث بود پاسخ داده بودند. سه هفته بعد تست دیگری درباره ی همان موضوع به آنها داده شد، میل جواب دادن به سوال هایی که با نظریات آنها رونق می داد بیشتر از امتحان اول بود. دلیل آن روشن است، چون عقاید مخالف، نه تنها مشکل به یاد آورده می شود، بلکه فکر کردن درباره ی آنها نیز دشوار است. چون تا چیزی را به یاد نیاوریم نمی توانیم درباره ی آن فکر کنیم و به همین جهت باید از کلیه مطالبی که نمی دانیم یا به آنها عقیده نداریم یادداشت برداریم.
 

۴٫از بعضی جزئیات سخنرانی و عقاید کلی آن یادداشت بردارید.

عقاید اصلی، مفهومی پیدا نکرده (حتی وقتی به خاطر آورده می شود) و جلب نظر نمی کند مگر این که جزئیات و ریزه کاری آنها بیان شود. یادداشت کردن قسمت هایی از هر عقیده به درک و استفاده از آن کمک می کند و بهتر می توان آن را به خاطر آورد. نوشتن جزئیات هر تحقیق یا تجربه ای نکات اصلی آن را پر معنی تر می نماید. علاوه بر آن اگر در آینده شخص بخواهد آن موضوع را بیان کند و احتیاج به شواهدی را داشته باشد، کمک موثری خواهد بود.
 

۵٫سعی کنید نکات اصلی و فرعی هر سخنرانی را دریابید.

بعضی اوقات نکات اصلی در لابلای مطلب مستتر است و بیان نمی شود، در این صورت باید آن را از نحوه ی ارتباط موضوعات دریافت به عبارت دیگر، مجموعه ی هر موضوع شامل ایده های زیادی است و این بدان مفهوم نیست که برای تنظیم اصول نقط یک راه وجود دارد، بلکه برعکس راه های زیادی برای ارتباط دادن وجود دارد و این ترکیبات دارای معانی هستند. بعد از هر کلاس سعی کنید آن چه را یاد گرفته اید با استفاده از قوه ی خلاقه ی خود منظم کنید و در طرح جدیدی قرار دهید.

ادامه دارد…
 

نویسنده: ویرجینیا وُکس
 
منبع: کتاب «رمز موفقیت در تحصیل»
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود