مجله اینترنتی

راهکارهای داشتن خانواده ی خوشبخت (بخش دوم)

0 2

7 دقیقه

راهکارهای داشتن خانواده ی خوشبخت (بخش دوم)

رازهای بسیاری هست که توجه به آنها می تواند نقش قابل توجهی در ارتقای زندگی و داشتن یک خانواده خوشبخت داشته باشد.در ادامه به برخی از این رازها اشاره می کنیم تا اگر هم به آنها توجهی ندارید، از همین حالا شروع کنید.

راهکارهای داشتن خانواده ی خوشبخت (بخش دوم)
راهکارهای داشتن خانواده ی خوشبخت (بخش دوم)

انتقاد منصفانه از عملکرد یکدیگر در محیط یک خانواده صمیمی مورد پذیرش قرار گرفته و موجب تعالی آن خانواده در ابعاد مختلف خواهد شد.
 
چکیده : رازهای بسیاری هست که توجه به آنها می تواند نقش قابل توجهی در ارتقای زندگی و داشتن یک خانواده خوشبخت داشته باشد. در ادامه به برخی از این رازها اشاره می کنیم تا اگر هم به آنها توجهی ندارید، از همین حالا شروع کنید.

تعداد کلمات ۱۱۴۳ / تخمین زمان مطالعه ۶ دقیقه

راهکارهای داشتن خانواده ی خوشبخت (بخش دوم)

ادامه راهکارهای طلایی برای داشتن خانواده ای خوشبخت

۱۱ـ ارزش یک زن و کمال او در زن بودن و کامل بودن در جنبه های زنانگی و ارزش و کمال یک مرد کامل بودن او در جنبه های مردانگی است. اگر مرد گرایش زنانه و زن گرایش مردانه پیدا کند کمال نیست حتی از نظر اسلام بعضی از صفات است که زیبنده مردان و بعضی از صفات است که زیبنده زنان است

۱۲ـ خانواده در طی مراحل تکوین خود در سطوح مختلف گسترش می یابد. هر یک از این مراحل همراه باتغییراتی است که می تواند سبب ایجاد بحران و فشار روانی استرس شود.
تغییرات عبارتند از:
الف) ازدواج زن و مرد و تشکیل خانواده.
ب) گسترش خانواده از طریق تولید مثل و زاد و ولد.
ج) پراکندگی به ازدواج فرزندان یا اقامت در نقطه ای دور از والدین یا حتی مرگ آنان.
د) پایان به سبب مرگ یکی از همسران.

تغییرات فوق منجر به دو نوع واکنش می شود:
الف) سازگاری.
ب) تزلزل یافتن و از هم پاشیدگی.
بحران های خانواده همچون: اعتیاد از دست دادن کار تولد یک کودک معلول ذهنی یا روانی. بیماری طولانی مدت یک عضو طلاق مرگ والدین و… موجب تنش درگیری خشونت های خانوادگی و… می گردند که در صورتی که بحران های مزبور با برقراری نظام باز ارتباطی و بطور همیشگی و به نحو صحیح مدیریت شوند. موجب سازگاری شده ولی درغیراینصورت فرجام خوشی نخواهند داشت.

۱۳ـ متاسفانه برخی از خانواده ها به جهت ناآگاهی باتوسل به شیوه های نامناسب برای ایجاد تغییرات در روابط خانوادگی همچون: تحقیر، اهانت، قضاوت های انتقادآمیز داوری های کلی و بدون توجه به شرایط فعلی. یادآوری گذشته خواندن ذهن طرف به جای پرسش از او در میان حرف طرف دویدن سکوت عدم همکاری کارشکنی و… موجب تشنج شدن بیشتر حیط و عدم پیشبرد اهداف خود می شوند که کمکی به هیچ یک از اعضا خانواده نخواهد کرد.

۱۴ـ انتقاد منصفانه از عملکرد یکدیگر در محیط یک خانواده صمیمی مورد پذیرش قرار گرفته و موجب تعالی آن خانواده در ابعاد مختلف خواهد شد. لیکن انتقاد غرض ورزانه بالاخص آنکه به طور مستقیم و مداوم نیز باشد تبدیل و تعبیر به عیب جویی شده و زمینه ساز اختلافات و منازعات خانوادگی می گردد

۱۵ـ نوع فرهنگ و نگرش اعضا خانواده به زندگی نیز در دارا بودن یک احساس خوشایند ومثبت و به تبع آن رفتار معقول و پسندیده نقش دارد. به عنوان مثال: تطابق خود باتغییرات و تحولات پیش آمده و نگرش به تفاوت های فردی و ناراحتی ها بعنوان « فرصت های رشد» قدردانی از کار یکدیگر، رعایت شرایط اقتصادی خانواده، رسیدگی به بستگان، ارضای تمایلات جنسی، صرفا با همسر در نظر داشتن رسالت ها و مسئولیت های دینی و اجتماعی داشتن رفتار اخلاقی و شخصیت تربیتی همسران در قبال یکدیگر برخورد درست با خطاهای یکدیگر شناختن نقاط قوت همسر و تاکید و توجه بیشتر بر روی آن ایجاد محیطی صمیمانه برای بحث و گفتگو ایجاد یا تاکید بر جهان بینی مشترک اظهارنظر همه افراد خانواده به تناسب موقعیت شرایط و امکانات خویش در امور خانه و نحوه اداره آن

۱۶ـ هر فردی یک حریم عموم برای تعامل با دیگران با درجات متفاوت داشته و یک حریم خصوصی نیز برای برقراری ارتباط با خالق و ضمیر خویشتن و یا رفع گرفتاری فکری ومشکلات روزمره دارد و لذا توصیه می گردد مادامی که هر یک از اعضای خانواده در حریم خصوصی خویش خلوت نموده اند (به تعبیر بعضی اندیشمندان در غار فکری وروحی خود فرو رفته اند) برای ایشان مزاحمت نکرده و باادای کلمات نامناسب و یا القای تهمت و توهین آنان را آزرده نسازیم و اجازه دهیم تا با اختیار خویش از آن حالت روحی و روانی خارج شده و نسبت به برقراری ارتباط با سایر اعضای خانواده اقدام نماید

۱۷ـ برخی از ویژگی های یک خانواده خوشبخت را می توان بدین شرح برشمرد: عشق و علاقه زن و شوهر به یکدیگر و رفتار مبتنی بر احترام و ارزش گذاری متقابل کفایت بهره مندی فرزندان از محبت والدین احترام به اظهار نظر اعضا خانواده و کمک بزرگترها به کوچکترها برای کنترل و اداره خویش والدین به جهت اخلاق برخورد و رفتار الگوی مناسب برای فرزندان هستند فرزندان در تصمیمات مربوط به امور خانواده و قبول مسئولیت وکمک به مشکلات والدین احساس مسئولیت می کنند بچه ها به عنوان این که بچه هستند مورد اهانت نبوده و مورد احترام هستند در چنین خانواده ای روحیه زن توسط مرد و روحیه ی مرد توسط زن از طریق همدلی دل جوئی و بهره گیری از کلمات گرم و نرم و اثر بخش تقویت می گردد، فرزندان وظایف خود را به موقع انجام می دهند و دلیل انجام هرکاری را می دانند همچنین در محیط خانه احساس امنیت کرده و شرایط را برای رشد ابعاد وجود خود مساعد می یابند و… 

۱۸ـ برخی از ویژگی های یک خانواده نگون بخت را می توان بدین شرح برشمرد: در این گونه خانواده ها از محبت خبری نیست وحشت و ترس و اضطراب بر افراد درمحیط خانواده غلبه دارد فرزندان احساس امنیت نکرده و نسبت به بزرگسالان معمولا بدبین می باشند همیشه از طرف والدین (معمولا پدر) مورد تحقیرهایی از قبیل این که تو نمی فهمی شعورنداری حرف نزن و… قرار می گیرند اعضای خانواده به طور مستقیم و به صورت مداوم از هم انتقاد می کنند امور خانواده براساس برنامه منظمی صورت نمی گیرد عیب جوئی لجاجت و منفی گرایی در رفتار اعضای خانواده زیاد مشاهده می گردد انگیزه های لازم برای تداوم حیات خانواده کمتر دیده می شود و… 

۱۹ـ وظایف یک زن مسلمان ونمونه را می توان اینگونه برشمرد: خوش اخلاقی داشتن، توقعات به جا، دلداری دادن شوهر، قدردانی از زحمات شوهر، عیبجویی نکردن، ابراز تمامی توجهات به شوهر، بخشیدن خطاهای شوهر، سازگاری با خویشان شوهر، نداشتن افکار انحرافی، بدون دلیل بها ندادن به بدگویی های دیگران، غمخواری کردن برای شوهر، پذیرش مدیریت شوهر، طولانی نکردن زمان قهر، تربیت فرزند تغذیه فرزند و… 

۲۰ـ وظایف یک مرد مسلمان ونمونه را می توان اینگونه برشمرد: سرپرستی و مدیریت صحیح، مهرورزی، احترام گذاشتن، خوش اخلاقی، پرهیز از ایراد گرفتن و بهانه جویی، دلجویی کردن، عیب جویی نکردن از اعضای خانواده زن، نادیده گرفتن لغزش ها و مراقبت از وی، چشم پوشیدن از غیر همسر، سپاسگزاربودن، پاکیزگی و نظافت، پرستاری ردن پدرانه، تنظیم دخل و خرج خانواده، پذیرش جنسیت فرزند، اجتناب از طلاق های عاطفی و … امیداست از رهگذر آگاهی به وظایف و مسئولیت های خانوادگی خویش جامعه ای شاداب و بالنده داشته باشیم.

منبع : سایت نمناک

بیشتر بخوانید :
نقش خانواده در احساس خوشبختی
یک خانواده خوشبخت
خانواده خوشبخت رویایی دست یافتنی
۲۴نشانه خانواده خوشبخت
خانواده خوشبخت

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود