آشنایی با خواص گیاه جزر و خله شیطانی

Ammi visnaga Lam
0 3,742

گیاهی است علفی یکساله،بلندی آن کمی کمتر از یک متر است.برگهای آن با بریدگی های زیاد که به صورت نخ در آمده.گلهای آن سفید و جتری است.

نویسنده:میر حیدر

جزر شیطانی

نام علمی آن Ammi visnaga Lam.که مترادف آن Daucus Visnaga L. میباشد.در کتب طب سنتی آن رانوعی هویج به نام «جزر شیطانی »می خوانند.به فرانسوی Carotte cure dent وبه انگلیسیHoney plant گویند.

مشخصات

گیاهی است علفی یکساله،بلندی آن کمی کمتر از یک متر است.برگهای آن با بریدگی های زیاد که به صورت نخ در آمده.گلهای آن سفید و جتری است.این گیاه بیشتر در ارضی ماسه ای سواحل دریاها و حاشیه جنگلها می روید.در ایران در شمال ایران در گیلان ،رستم آباد ،رودبار ،منجیل و در جنوب ایران در بوشهر و شهبازان و کشور در ارتفاع ۸۰۰ متر یدیده می شود.

ترکیبات شیمیایی

از نظر ترکیبات شیمیایی گیاه دارای مواد عامله ای به نام visnamminکه نام دیگر آن Khillin است و هم چنینvisnagin می باشد کهدر مورد آنژین و ناراحتی های سینه و تشنج اثر مفید دارند.از میوه گیاه یکfurocoumarin و ایزوپیم پینلین جداشده است.
گلوکوزید Khellin که مخدر است و از میوه گیاه به دست می اید،برای معالجه آسم برونشی و رفع نارسایی های شرایین قلب کاربرد دارد.[S.G.I.M.P]

خواص و کاربرد

گیاه و میوه ان مدر و بادشکن و اشتها آور است و برای معالجه ناراحتی های سینه و آنژین و آسم و رفع نارسایی های شرایین قلب اثر مفید دارد و قاعده آور است.غرغرهدم کرده۵۰ رگم میوه گیاه در هزار گرم آب جوش در موارد کرم خوردگی دندانها مفید است.در استعمال داخلی معمولا از دم کرده ۵۰-۴۰ گرم گیاه در هزار گرم آب جوش استفاده می شودکه ۳-۲ فنجان در شبانه روز میخورند.

خله شیطانی

گونه دیگری که آن هم در ایران می رید در کتب طب سنتی با نام عربی آن «خله شیطانی»آمده است،به فرانسویAmmi commun و به انگلیسیBishop weed گویند.گیاهی است از خانواده umbe lliferae و نام علمی آن Ammi majus L.می باشد.
گیاهی است علفی یکساله بلندی آن در حدود یک متر .بوته آن شبیه بوته آن شبیه بوته هویج با برگهای بریده نخی می باشد.این گیاه نیز میوه اش بیشتر مصرف دارویی در طب سنتی دارد و در بوشهر ،دالکی ،آبادان،شهبازان و کشور در ارتفاع ۸۰۰ متری دیده می شود.

خواص و کاربرد

میوه گیاه مدرو بادشکن است برای رفع سو هاضمه مفید می باشد .از دم کرده میوه گیاه به مقدار ۴۰ گزم میوه در هزار گرم آب جوش استفاده یمش ود که ۳-۲ فنجان در روز می خورند برای رفع نفخ و تقویت عمومی و ازدیاد ترشح ادرار نافع است. منبع:www.taamasrar.com

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود