آموزش بافت سارافون یا دامن پیش بندی با قلاب

0 3,756

آموزش بافت سارافون یا دامن پیش بندی با قلاب/بنام خد سلام بهار هستم./با یه آموزش زیبا و جدید در خدمت شما هستم.

توضیحات ویدئو برای افراد کم شنوا و ناشنوا می باشد.

وسایل مورد نیاز: دو کلاف کاموا و قلاب متناسب با آن. بهتر است از کاموای نوزادی و قلاب شماره ۳ استفاده نمایید.

به اندازه ی دور کمر کودک زنجیره بزنید.

میتوانید دور کمرِ فیت در نظر بگیرید. ولی بهتر است آزادی لحاظ کنید. با احتساب آزادی، زنجیره ها بزنید.

تعداد زنجیره ها: بر عدد ۳ بخش پذیر باشد.

شروع بافت از کمربند کودک می باشد.

کمی از نخ را جای بزارید سپس گره ایجاد کنید.

به تعداد زنجیره ها، ۳ زنجیره ی دیگر اضافه نمایید. سپس بافت ردیف اول را آغاز کنید.

سه زنجیره را بدون بافت رها کنید. داخل سایر زنجیره ها یه پایه بلند بزنید.

برای اتصال کمربند، قلاب رو از زیر اولین خونه ای که بر اثر پایه بلند ایجاد شده وارد کنید.

توجه کنید روی کمربند تاب یا پیچ نیفتد. سپس بست و ۱ زنجیره بزنید.

قلاب رو از داخل نخ خارج کنید.

بافت رو بچرخونید. مطابق فیلم، اتصال اون قسمت رو هم برقرار کنید.

قلاب رو داخل نخ کنید.

۱ زنجیره بزنید. در مجموع در ابتدای ردیف دوم، ۲ زنجیره ایجاد شده است.

روی اولین پایه بلند، بافت کشباف جلو بزنید. روی دومین پایه بلند بافت کشباف پشت بزنید.

در ویدئوی زیر به صورت کامل با بافت کشبافت، پایه بلند آشنا خواهید شد.

آموزش اصطلاحات پرکابرد قلاب بافی ویژه ی کودکان علاقه مند به این هنر

در انتهای ردیف اتصال رو روی اولین خونه ای که بر اثر پایه بلند ایجاد شده برقرار کنید.

ردیف های سه تا پنج رو مانند ردیف دوم ببافید. پهنای کمربند ۳ الی ۴ سانت شود.

بافت کمربند به پایان رسید.

برای بافت ردیف اول دامن از الگوی زیر پیروی کنید.

ردیف اول دامن:

۱ زنجیره بزنید. دو خونه را بدون بافت رها کنید. منظور از خونه، لبه ی بافت می باشد. روی خونه ی سوم، ۶ پایه بلند در کنار هم و ۱ زنجیره بزنید. دو خونه را بدون بافت رها کنید. روی خونه ی سوم ۱ پایه کوتاه و ۱ زنجیره بزنید. طبق الگوی بالا تکرار کنید.

توجه کنید الگویی را انتخاب کنید که در انتهای ردیف با ۶ پایه بلند و رها کردن دو خونه، ردیف به اتمام برسد.

در انتهای ردیفِ اول،  اتصال را بر روی خونه ی زیر تک زنجیره انجام بدین.

کار رو برگردانید. در ردیف دوم با داخل بافت کار داریم.

در ردیف دوم دامن:

روی پایه بلند اول، قلاب رو طوری کنید که پایه بلند روی قلاب قرار بگیرد. همینجا یه بست و ۲ نجیره بزنید.

روی ۲ پایه بلند بعدی کشباف جلو بزنید. سپس ۲ زنجیره بزنید. روی ۳ پایه بلند بعدی بافت کشباف جلو بزنید.

به ۶ پایه بلند بعدی می رسید. روی ۳ پایه بلند، کشباف جلو، سپس ۲ زنجیره، و دوباره ۳ عدد کشباف جلو می زنید. به همین ترتیب تکرار کنید.

در انتهای ردیف دوم، اتصال رو بر روی شیار پشتیِ اولین خونه ای که بر اثر پایه بلند ایجاد شده برقرار کنید.

دوباره بافت را برگردانید. از بیرون بافت، میبافیم.

ردیف سوم دامن:

داخل اولین سوراخ ۶ پایه بلند و ۱ زنجیره بزنید. داخل سوارخ دوم ۱ پایه کوتاه و ۱ زنجیره بزنید. به همین ترتیب تکرار کنید.

در انتهای ردیف، مانند ردیف اول دامن اتصال رو برقرار کنید.

ردیف چهارم دامن: مانند ردیف دوم ببافید.

تا جایی که قد دامن مد نظر شماست ردیف های سه و چهار رو تکرار کنید.

با اینکار، دامن راسته بافته خواهد شد.

چنانچه بخواهید دامن را کلوش ببافید. سه ردیف اول رو داخل سوراخ ها را ۶ پایه بلند ببافید.

ردیف چهار تا شش: داخل سوراخ ها ۸ پایه بلند.

ردیف هفت تا نه: داخل سوراخ ۱۰ پایه بلند.

ردیف ده تا دوازده: داخل سوراخ ۱۲ پایه بلند بزنید.

بافت بالاتنه:

از روی خط زنجیره، کمریِ دامن را تا بزنید. خونه ی وسطی پیدا میشه. علامت بزنید.

در دو سمت راست و چپ ۹ بافت کشباف جلو را بشمارید. و نهمین خونه را علامت بزنید.

توجه: بسته به طول کمربند خونه ی مد نظر خود را علامت بزنید. ممکن است خونه ی ۱۲ یا ۱۵ را انتخاب نمایید.

از روی خونه ی نهمِ سمت راست، شروع به بافت می کنیم.

از لبه ی کار قلاب رو وارد کنید. نخ رو بیرون بکشید دو بار گره بزنید.

روی خونه ی نهمی قلاب رو طوری وارد کنید که پایه بلند روی قلاب قرار بگیره و ۳ زنجیره بزنید.

در ردیف اول بالاتنه:

۴ کشباف جلو و ۳ کشباف پشت بزنید. دو خونه بدون بافت رها کنید. ۶ پایه بلند و یه زنجیره بزنید. رو خونه رو بدو بافت رها کنید. ۱ پایه کوتاه و ۱ زنجیره بزنید.

تا انتها به همین صورت تکرار کنید تا به کشباف های جلو و پشت برسید.

در انتها ۳ زنجیره بزنید. کار را برگردانید.

روش بافت مانند بافت دامن است. هر جا کشباف جلو هستش باید کشباف جلو بزنید.

هر جا کشباف پشت هستش، باید کشباف پشت بزنید.

فقط در انتهای ردیف توجه کنید. سه زنجیره حکمِ یه کشباف دارد. و باید روی ۳ زنجیره حتما پایه بلند بزنید.

طولِ بالاتنه بستگی به سن کودک دارد.

بعد از اینکه ۴ یا ۵ ردیف طرح دادیم. به اندازه ی پهنای کمربند روی بالاتنه بافت کشباف جلو و پشت می زنیم.

بافت بندینک:

تعداد خونه های بافته نشده روی لبه کار را بشمارید. خونه ی وسطی را پیدا کنید.

از دو طرف خونه ی وسطی ۳ بافت کشباف رو بدون بافت رها کرده. و بسته به پهنای مد نظر بندینک رو ایجاد می کنیم.

توجه: برای طولِ کمربند بیشتر، می توان ا دو طرف خونه ی وسطی ۴ یا ۵ خونه رو بدو ن بافت رها کرد و سپس دو بند را ایجاد کرد.

طول بندینک بسته به سن کودک دارد. حداقل ۲۵ سانتی متر باید باشد.

برای زیبایی کار، بندینک را به صورت ضربدری به بافت وصل کنید.

منبع:litiom

-
-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود