بافت شنل یقه خرگوشی

0 3,733

اینم از شنلی که برای ساجده بافتم. به ۳ سال که برسه اندازش می شه تا فکر کنم ۵ یا ۶ سالگی هم اندازش باشه. کلا بلند بافتمش که حالا حالاها بتونه ازش استفاده کنه.

کودک من

مدل بافت : بافت پروانه

نوع بافت یقه : یقه خرگوشی

تعداد کامواهای استفاده شده : ۲ تا و نصفه کاموای معمولی

۵۱ دانه سر انداختم . (همیشه دانه ها فرد باشند)

۲۵ زیر ۱ ژوته ۱ زیر ۱ ژوته و بقیه دانه ها زیر

روی چپ دانه ها را بحال خود بافته می شوند یعنی از رو می بافیم.

نکته : ژوته ها را برعکس بافته می شوند که سوراخ بیفتند که البته دلبخواهی است.

رج بعدی که روی راست است ۳ دانه اول را بافته و مدل بافت پروانه را پیاده می کنیم. (برای آموزش بافت پروانه روی کلمه بافت پروانه کلیک کنید) به دانه وسط که رسیدیم قبل و بعد از آن ۱ ژوته می زنیم.

روی چپ تمام دانه ها را از رو می بافیم و در صورت تمایل ژوته ها را برعکس می بافیم.

نکته : هر کجا که دوست داشتیم مدل پروانه رو می زنیم. چون طرح کاموای من حالت گل داشت منم زیاد پروانه زدم که زیباتر بشه.

تا سر انگشتان دست کودک به همین روال می بافیم و کور می کنیم.

بعد از کور کردن باز ۵۱ دانه سر انداخته و طرف دیگر شنل را به همین صورت می بافیم.

بعد از بافت ۲ قسمت را که پهلوهای شنل است بهم دوخته فقط جا دست را باز گذاشته یعنی نمی دوزیم. سپس یک طرف شنل را از بالا ندوخته که برای دانه در آوردن یقه داره داشته باشیم.

بافت یقه خرگوشی :

دور تا دور یقه را دانه گرفته سپس شروع به بافت می کنیم. بافت یقه رکن است.

دانه اول را روی میل انداخته . از پهلوی دانه بعدی دانه می گیریم و می بافیم. دانه ها را تا آخر می بافیم. به ۲ دانه آخر که رسیدیم ۱ دانه از پهلوی دانه دوم گرفته و آنرا می بافیم. سپس ۲ دانه بعدی را می بافیم.

روی چپ دانه ها را بافته .

روی راست باز تکرار اضافه کردن دانه ها را انجام می دهیم و باندازه ۱۲ سانت به همین روال می بافیم و کور می کنیم.

کودک من

جا دست هم که ندوخته ایم با قلاب دور تا دور را پایه کوتاه حاشیه می زنیم.

فقط یه نکته ای که هست می تونید حتی جا دست هم براش در نیارید و دو قسمت پایین شنل رو کمی بدوزید تا به عنوان جا دست باشه. مثل چادرهای عبایی

کودک من

قسمت پایین شنل را هم پایه کوتاه زده و سپس ریشه می زنیم.

البته قسمت پایینش رو باید یه بخاری بدم تا از حالت برگشتن در بیاد

کودک من

-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود